Ταυτότητα

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ) – «ΛΥΣΗ»

Το (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ) «ΛΥΣΗ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που συστάθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Τριπόλεως (Δ.Σ.Τρίπολης) και το  Επιμελητήριο Αρκαδίας Δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως με αριθμό και αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπινων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το νόμο 3898/2010. Εδρεύει στην Τρίπολη στην οδό 25ης  Μαρτίου 14 και διαθέτει τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές.

Το(ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ) «ΛΥΣΗ»  παρέχει προγράμματα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε υποψήφιους Διαμεσολαβητές, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 123/2011 και προγράμματα Μετεκπαίδευσης Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών.

Διοργανώνει επίσης Σεμινάρια επιμόρφωσης για τους ήδη εκπαιδευμένους Διαμεσολαβητές και ενημέρωσης για τους Δικηγόρους – Νομικούς Παραστάτες σε Διαμεσολαβήσεις.