Οι εκπαιδευτές μας

Βασιλική Παπαδημητρίου

Δικηγόρος  LLM Παν/μιου Essex Λονδίνου

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης και Διαφάνειας

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Toolkit Company-NL)

Περισσότερα