Εκπαίδευση & Διαπίστευση

Η Εκπαίδευση και η Διαπίστευση του Διαμεσολαβητή

Ο ν. 3898/2010 προβλέπει ότι οι Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών λειτουργούν υπό μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας που συνιστούν ένας τουλάχιστον Δικηγορικός Σύλλογος και ένα τουλάχιστον Επιμελητήριο.

Οι φορείς κατάρτισης εκπαιδεύουν τους υποψήφιους Διαμεσολαβητές  σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Π.Δ. 123/2011. Το εν λόγω πρόγραμμα ολοκληρώνεται επιτυχώς με προαγωγικές εξετάσεις στο Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών.

Στη συνέχεια, όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης, προκειμένου να διαπιστευτούν ως Διαμεσολαβητές, λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις διαπίστευσης ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι επιτυχόντες στις εν λόγω εξετάσεις διαπιστεύονται ως Διαμεσολαβητές και περιλαμβάνονται στο σχετικό δημόσιο κατάλογο του Υπουργείου.