Το (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ) «ΛΥΣΗ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που συστάθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Τριπόλεως (Δ.Σ.Τρίπολης) και το  Επιμελητήριο Αρκαδίας Δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως με αριθμό και αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπινων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το νόμο 3898/2010. Εδρεύει στην Τρίπολη στην οδό 25ης  Μαρτίου & Πανός 21 και διαθέτει τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές.

Το(ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ) «ΛΥΣΗ»  παρέχει προγράμματα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε υποψήφιους Διαμεσολαβητές, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 123/2011 και προγράμματα Μετεκπαίδευσης Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών.

Διοργανώνει επίσης Σεμινάρια επιμόρφωσης για τους ήδη εκπαιδευμένους Διαμεσολαβητές και ενημέρωσης για τους Δικηγόρους – Νομικούς Παραστάτες σε Διαμεσολαβήσεις.

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση (“mediation”) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο προς τα μέρη και τη διαφορά πρόσωπο, το οποίο εκείνα επιλέγουν από κοινού προκειμένου να τα βοηθήσει, με αμερόληπτο τρόπο, να φτάσουν σε συμφωνία για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

To Ινστιτούτο και ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ «ΛΥΣΗ» Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ) – «ΛΥΣΗ» διεξάγει πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 6 ημερών.

Τα νέα μας